Menu
Toon filters

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze webshop, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Ajuweliers. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ajuweliers is het niet toegestaan deze webshop of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ajuweliers is niet aansprakelijk voor kennelijke (type)fouten en vergissingen.

Wijzigingen

De informatie op de webshop wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ajuweliers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.